Trang web Tiendayvi.com không phải là tổ chức cho vay, cũng không phải là người đi vay. Trang web Tiendayvi.com tổng hợp và so sánh các tổ chức tín dụng. Tất cả các tổ chức tín dụng được so sánh đều có giấy phép hoạt động đúng pháp luật Việt Nam. Đối với các sản phẩm vay cá nhân, lãi suất áp dụng và thời gian hoàn trả là khác nhau tùy theo từng tổ chức tài chính. Thời gian vay tối thiểu là 91 ngày, thời gian hoàn trả tối đa là 60 tháng. Lãi suất tối thiểu hàng năm là 0% và tối đa là 427%. Phí thủ tục và phí tư vấn có thể được áp dùng tùy theo từng tổ chức tài chính. Tiendayvi.com không tính và thu bất kỳ khoản phí nào với người đi vay, nền tảng của chúng tôi hoàn toàn miễn phí.