Hệ Số Thanh Toán Nhanh

Bài viết bởi Tùng Nguyễn, đăng ngày 21-09-2020. Cập nhập ngày 20-09-2020.
Hệ Số Thanh Toán Nhanh 2024

Vấn đề hệ số thanh toán nhanh là gì? Chúng có tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tư kinh tế?

Trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, các chủ doanh nghiệp thường rất quan tâm đến vấn đề hệ số thanh toán nhanh. Có thể nhiều người sẽ biết về chúng, nhưng để hiểu rõ tường tận thì không phải ai cũng tường minh. Vậy hệ số này là gì, được tính ra sao, có ý nghĩa và tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư? Những thông tin được chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn sáng tỏ hơn về khái niệm này. 

Hệ số thanh toán nhanh đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp
Hệ số thanh toán nhanh đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp

Thế nào là hệ số thanh toán nhanh?

Hệ số thanh toán nhanh là thuật ngữ quen thuộc trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các nhà đầu tư kinh tế. Đây là thước đo hỗ trợ việc đánh giá về khả năng thanh toán tức thời các khoản nợ ngắn hạn. Chúng được thực hiện thông qua việc quy đổi các tài sản ngắn hạn trở thành tiền mặt nhưng không phải áp dụng hình thức bán hàng tồn kho.

Hệ số này còn được với các định danh khác nhau như hệ số khả năng thanh toán nhanh, tỷ số thanh toán nhanh, hệ số khả năng thanh toán tức thời, hệ số thử axit hay hệ số thanh toán tức thời. 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh là một loại phổ biến thuộc vào các hệ số thanh toán trong kinh doanh. Trong đó bao gồm cả hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán tiền mặt:

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn là chỉ tiêu biểu thị khả năng bù đắp đồng nợ ngắn hạn bằng khoảng bao nhiêu của tài sản ngắn hạn. 

+ Hệ số thanh toán tiền mặt là chỉ tiêu biểu thị khả năng thanh toán nhanh nhất của các doanh nghiệp nhờ vào tiền cũng như các tài sản tương đương tiền khác. 

Cách thức tính tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán nhanh hay hệ số khả năng thanh toán nhanh sẽ có công thức tính cụ thể như sau:

Tỷ số thanh toán nhanh = (Giá trị tài sản lưu động - Giá trị hàng tồn kho) : Giá trị nợ ngắn hạn

Trong công thức này chúng ta thấy, hệ số thanh toán nhanh sẽ được tính bằng cách áp dụng tổng tài sản mang khả năng thanh khoản cao nhất để chia cho tổng số nợ ngắn hạn. Với công thức này, chủ doanh nghiệp hay các nhà đầu tư sẽ nhanh chóng biết được số tiền tài sản mà mình hiện có để áp dụng thanh toán cho các khoản nợ hiện hữu. 

Ngoài ra, với công thức trên, giá trị hàng hóa tồn kho sẽ không được đưa vào thanh toán trong hệ số khả năng thanh toán tức thời. Nghĩa là, khoản vốn từ hàng tồn kho sẽ không bị bán đi để thanh toán nợ cho doanh nghiệp, cửa hàng. Về cơ bản, hàng tồn kho sẽ khó áp dụng chuyển thành tiền mặt dễ dàng trong thời gian ngắn nếu không áp dụng các hình thức bán hàng giảm giá, khuyến mãi. Tuy nhiên điều này lại được các nhà đầu tư ưa chuộng, vì hệ số khả năng thanh toán nhanh bảo tồn được giá trị hàng hóa tồn kho. 

Tỷ số thanh toán nhanh không phụ thuộc vào giá trị hàng hóa tồn kho
Tỷ số thanh toán nhanh không phụ thuộc vào giá trị hàng hóa tồn kho

Tỷ số tốt với hệ số thanh toán nhanh

Đối với các doanh nghiệp, tỷ số của hệ số thanh toán nhanh sẽ cho kết quả nằm trong 2 khoảng giá trị nhất định. Đó là hệ số thanh toán tức thời trên 1 và hệ số thanh toán tức thời dưới 1. 

Vậy tỷ số nào là tốt nhất đối với hệ số khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp? 

Câu trả lời đó chính là hệ số khả năng thanh toán nhanh trên 1. Vì sao? Bởi với con số này, chúng chứng tỏ doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán lớn, uy tín với các chủ nợ. 

Nhưng nếu tỷ số của hệ số này dưới 1, chúng lại cho thấy doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính. Và khả năng thanh toán nhanh cho chủ nợ là điều khó thực hiện một cách tức thời. 

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lệ, tỷ số của hệ số khả năng thanh toán nhanh chỉ là một phần phản ánh về tài chính của doanh nghiệp. Trên thực tế sẽ có nhiều chênh lệch nhất định, do đó, cần đánh giá với nhiều số liệu khác nhau khi đánh giá doanh nghiệp. 

Ý nghĩa của hệ số thanh toán nhanh

Hệ số thanh toán nhanh có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư tài chính? Đây được xem là hệ số phản ánh tình trạng về tài chính của doanh nghiệp trong khoản thời gian ngắn hạn. Đồng thời nó cũng là thước đo cho sự lành mạnh, phát triển và thịnh vượng của doanh nghiệp được đo lường. 

Dựa vào hệ số khả năng thanh toán tức thời, chủ doanh nghiệp sẽ có hướng điều chỉnh tài chính thích hợp. Điều này giúp cho họ “đối mặt” tốt hơn với các khoản nợ ngắn hạn, chi tiêu hợp lý và thanh khoản nợ cho chủ nợ hiệu quả hơn. 

Đối với các nhà đầu tư kinh tế, tỷ số của hệ số này sẽ là con số cụ thể giúp họ tham khảo về tài chính của một doanh nghiệp tốt hơn. Từ đó giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác trong việc có nên tham gia đầu tư cho doanh nghiệp đó hay không. 

Khả năng thanh toán nhanh phản ánh tình hình tài chính doanh nghiệp
Khả năng thanh toán nhanh phản ánh tình hình tài chính doanh nghiệp

Lưu ý về hệ số khả năng thanh toán nhanh 

Hệ số thanh toán nhanh mang tính chất tham khảo về tình hình tài chính, nguồn vốn ở thời điểm nhất định của doanh nghiệp. Vì công thức tính tỷ số thanh toán này đã không sử dụng đến giá trị hàng hóa tồn kho. Tuy nhiên điều này lại hạn chế khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp nhờ vào năng lực thanh toán không dùng tiền mặt. 

Bên cạnh đó, với khoản hàng hóa tồn kho bán được trong thời gian thanh toán nợ ngắn hạn, doanh nghiệp vẫn đủ khả năng thanh toán cho chủ nợ. Vì vậy, không vội kết luận hoàn toàn khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp dựa vào hệ số khả năng thanh toán nhanh. 

Doanh nghiệp và chủ đầu tư nên biết kết hợp hệ số khả năng thanh toán nhanh với các hệ số thanh toán khác. Song song, nên có sự so sánh hệ số thanh toán qua các năm để nhận diện và đánh giá chính xác tài chính của doanh nghiệp, cũng như xu hướng biến động thị trường ở thời điểm hiện tại. 

Một số vấn đề khi phân tích tỷ số thanh toán nhanh 

Để phân tích tỷ số hệ số thanh toán nhanh, chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư nên lưu ý một số vấn đề như sau

Chú ý về khuynh hướng phát triển của thị trường

Người phân tích cần xem xét về sự biến động và khuynh hướng phát triển thị trường. Vì tỷ số khả năng thanh toán nhanh luôn có sự thay đổi theo mức biến động thị trường. 

Cần so sánh giữa tỷ số hệ số thanh toán nhanh của doanh nghiệp và đối thủ khác

Việc so sánh tỷ số thanh toán sẽ giúp chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư đưa ra những kết luận xác thực hơn về vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải. Điều này giúp cho việc hoạch định kế hoạch, chiến lược kinh doanh có sự thay đổi hiệu quả hơn. 

Sự nổi bật và thế mạnh của doanh nghiệp

Điểm khác biệt là điều cần thiết trong các kế hoạch phát triển tài chính cho doanh nghiệp. Chúng phản ánh rõ rệt qua công nghiệp hay sản phẩm được đầu tư chỉnh chủ, đúng đắn. Chính thế mạnh và sự nổi bật sẽ giúp doanh nghiệp tạo nên giá trị khác biệt khi so sánh, phân tích tỷ số khả năng thanh toán nhanh. 

Sự trình bày cụ thể về hệ số khả năng thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán nhanh cực kỳ quan trọng trong các kế hoạch về cân đối tài chính. Nhìn vào đây, chủ doanh nghiệp có thể xem xét và điều chỉnh hoạt động kinh doanh thích hợp để phát triển doanh nghiệp. Vì vậy, hệ số thanh toán nhanh phải được trình bày cụ thể, cẩn thận và mang tính chính xác cao. 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh quan trọng đối với việc cân đối tài chính
Hệ số khả năng thanh toán nhanh quan trọng đối với việc cân đối tài chính

Những thông tin cập nhật trong bài viết này bàn bạc cụ thể các vấn đề xoay quanh hệ số thanh toán nhanh là gì. Đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư, hệ số này cực kỳ quan trọng trong việc đánh giá tình hình kinh doanh, cũng như đưa ra các hướng ổn định và cân đối tài chính hiệu quả. Mong rằng chúng sẽ hữu ích cho mọi người trong hoạt động kinh doanh, tài chính của mình. 

Bài viết bởi Tùng Nguyễn
Mình có kinh nghiệm với chuyên ngành tài chính, cùng đó là những khoảng thời gian khó khăn và cần vay tiền nhanh để giải quyết công việc cá nhân của mình. Và đã phải tự mình tìm hiểu và so sánh các dịch vụ vay tiền khác nhau. Vậy nên mình hiểu chính xác khó khăn bạn gặp phải và có thể tư vấn đầy đủ các thông tin cần thiết giúp bạn trong vấn đề vay tiền nhanh online.

Ưu Đãi Vay Tiền 06-2024

Chúng tôi đã vay thử hơn 20 dịch vụ tài chính trên thị trường và chọn ra dịch vụ vay tiền online tốt nhất cho bạn.
Vay Tiền Nhanh

Bài viết Mới

crossmenu